Новосибирское отделение
Общероссийской общественной организации
Ассоциация врачей-офтальмологов
Поддержка Личный кабинет

מערכת אמין של בנות בנות. בנות משאירות טיפים מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי בלוד – לספק לבנות תעסוקה הגונה עם רווחים רציניים, וגברים מעוניינים מעניקים לשירותים נכס טוב יותר אך ורק. באופן בלעדי שיטה זו מספקת הזדמנות לפתח שותפות ארוכה, שתתעוות לעובדים וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לבנות דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או דירה מוכרת. זה משפיע על ההכרזה על הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות אך ורק על מאזן העובדים. הנכס היומי הממוצע של נדל»ן בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.